torsdag 24. mai 2018

AKSJON SKIFER PÅ TAKET - TORSDAG 24. MAI

24.05.2018: Just Ove og Øystein hadde normalarbeidsdag og slik er status ved dagens slutt.

Nå ligger det an til noen dagers pause i arbeidet på grunn av reisefravær - om ikke minst en ny frivillig melder seg ...

GLIMT FRA TAKDUGNADEN som er publisert før dette innlegget kommer noe hulter til bulter de er rekonstruert i noe tilfeldig rekkefølge. Fra nå kommer det forhåpentligvis rapporter fra aktive arbeidsdager i kronologisk rekkefølge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar