torsdag 24. mai 2018

AKSJON SKIFER PÅ TAKET - 14. MAI 2018

MANDAG 14.2018: Erling Eik og Jon Ingar Eik kom med resten av skifersteinen fra lunneplassen  skogen - fem paller.

Just Ove og Øystein fortsatte med steinlegging og kom opp til mønet ved gavl sør, slik bildet viser.

Bildet er tatt tirsdag 15. mai da lærer Jørgen Kaasen hadde time på tunet sammen med sine unge elever. Fotografen blir veldig glad når han ser at Bygdetunet brukes på denne måten av skole og barnehage, og håper at det skal fortsette slik. Nå er det om å gjøre at takdugnaden blir ferdig så alle finner tunet attraktivt for leik og alvor. Foto: Øystein Eik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar