torsdag 31. mai 2018

AKSJON SKIFER PÅ TAKET - TORSDAG 31. MAI 2018


31.05.2018: Bjørn har blant anna lagt på vindskei i sørgavl og har starta demontering av blikkplater på vestsida av hovedtaket. Just Ove og Øystein har lagt stein for stein og arbeider seg oppover mot mønet. Arbeider fortsetter fredag.

onsdag 30. mai 2018

Fargerike og Romsdals Budstikke anbefaler farger på uteplassenSEKKEN MUSEUM – BYGDETUNET 30.05.2018: Sola skinner og varmer fortsatt, Aksjon skifer på taket går sin gang, terasse skal beises i ei eller anna farge og hus skal males (ikke nødvendigvis i den blåfargen som ble testa i fjor), under Herdebreimarsjen søndag 3. juni er husa åpne for besøk – og det blir nok mye aktivitet inne og ute på tunet utover sommeren.

TAKTEKKINGA fortsetter torsdag 31. mai og fredag 1. juni (og kanskje lørdag 2. juni). Små og store bidrag i form av dugnadsinnsats mottas med takk. Møt opp eller ta kontakt på andre måter. Her er det også jobber på bakkeplanet og inne i husa(vårvask m.m.), så det er ikke nødvendig å klatre på taket for å være med. Det blir garantert fint sommervær og godt sosialt samvær!

FARGERIKE kommer i dag med følgende råd avisa: – Gjør uteplassen ny med farger, og Nina Vibeke Grønseth sier: – Farger er terapi! Man blir glad når man har farger rundt seg.

ROMSDALS BUDSTIKKE og malerbutikken i Moldehallen blir forhåpentligvis også glade når vi bringer budskapet videre. Artikkelen (som også ligger på RBnett) gleder i alle fall de som malte rasteplassborda på Bygdetunet i fjor – i friske fager (med malingsrester fra en privat kjeller).

...

Denne bloggen ligger under Sekken.net og ble starta som en forum for mer intern informasjon om Sekken museumslag – Bygdetunet. Den har vært lite brukt, og blir nå friska opp mest som en logg for dugnadsinnsats og aktiviteten ellers på tunet.

torsdag 24. mai 2018

AKSJON SKIFER PÅ TAKET - TORSDAG 24. MAI

24.05.2018: Just Ove og Øystein hadde normalarbeidsdag og slik er status ved dagens slutt.

Nå ligger det an til noen dagers pause i arbeidet på grunn av reisefravær - om ikke minst en ny frivillig melder seg ...

GLIMT FRA TAKDUGNADEN som er publisert før dette innlegget kommer noe hulter til bulter de er rekonstruert i noe tilfeldig rekkefølge. Fra nå kommer det forhåpentligvis rapporter fra aktive arbeidsdager i kronologisk rekkefølge.

AKSJON SKIFER PÅ TAKET - ONSDAG 23. MAI

23.05.2018: Just Ove og Øystein hadde bra lang dag, men det var noe plunder og heft som bremsa framdrifta noe. Bildet et tatt etter dagens innsats.

AKSJON SKIFER PÅ TAKET - 14. MAI 2018

MANDAG 14.2018: Erling Eik og Jon Ingar Eik kom med resten av skifersteinen fra lunneplassen  skogen - fem paller.

Just Ove og Øystein fortsatte med steinlegging og kom opp til mønet ved gavl sør, slik bildet viser.

Bildet er tatt tirsdag 15. mai da lærer Jørgen Kaasen hadde time på tunet sammen med sine unge elever. Fotografen blir veldig glad når han ser at Bygdetunet brukes på denne måten av skole og barnehage, og håper at det skal fortsette slik. Nå er det om å gjøre at takdugnaden blir ferdig så alle finner tunet attraktivt for leik og alvor. Foto: Øystein Eik

AKSJON SKIFER PÅ TAKET - 13. MAI 2018

SØNDAG 13. MAI: Bjørn B., Just Ove og Øystein laga arbeidplattform av planke og forankra den i påler med vestsida av huset. Planken lånte vi av Jon Ingar og Just Ove hadde med tau.

AKSJON SKIFER PÅ TAKET - 12. MAI 2018

12.05.2018: Taklekter på tilbygget ved Bjørn og fire raster stein ved Just Ove og Øystein.

AKSJON SKIFER PÅ TAKET - 11. MAI 2018

11.05.2018: Steinlekter er lagt opp til mønen på østsida og tre raster med stein er lagt der. (Just Ove og Øystein). Bjørn monterte takrenne på tilbygget og forberedte videre arbeid der.

Magne Torhus henta raftebeslag i aluminium fra XL-bygg Malo og leverte på ferjekaia.

10.05.2018: Øystein tok av gamle sløyfelekter og la nye på tilbygget.

Andreas Torhus frakta material fra Coop i varebilen. (28 x 120 mm impregnert som steinlekter til tilbygget.)


AKSJON SKIFER PÅ TAKET - 28. APRIL 2018

28.04.2018: Bjørn Bråthen hadde en god arbeidsdag på taket. Just Ove og Øystein hadde reisefravær. Etter denne dagen låg det steinlekter på 3/4 av taket (østsida).

AKSJON SKIFER PÅ TAKET - 24. APRIL 2018

24.04.2018: Steinlektene må våre breiere enn 3 toms for å det til å stemme med hakka i steinen.

Bjørn Bråthen henta material hos Monter Lønseth med sin tilhenger, og Just Ove henta hengeren i byen. Han reiste med ferja 1.45 og returnerte med ferja 16.00 fra byen.

AKSJON SKIFER PÅ TAKET - 21. APRIL 2018

21.04.2018: Monering av kroker til takrenne på østsida, raftebeslag (skvettblikk) og steinlekter 1,5" x 3" nederst. Vi så at det var vanskelig å få avstander til å stemme med 3" steinlekter. I aksjon: Bjørn Bråthen, Just Ove Westad og Øystein Eik.

NÅ STARTER ARBEIDET MED Å LEGGE SKIFTERTAK

ET TILBAKEBLIKK PÅ 19.04.2018: Denne torsdagen frakta Jon Ingar Eik og Erling Eik ned fem paller skiferstein som har stått lagra på lunneplass oppe i skogsvegen på Eik. Just Ove Westad og Øystein Eik gikk i gang med børsting av steinen og sortering i tjukk, middels og tynne stein.

Steine blei plukka løa til Berit Mette Mittet Bø på Bø i Innfjorden og har stått lagra lenge.

AKSJON SKIFER PÅ TAKET er i gang Kickoff var fredag 20. april.

ET TILBAKEBLIKK PÅ FREDAG 20. APRIL: Da var det reising av stillas og arbeidet med på taket begynte med fjerning av gamle sløyfelekter. 

Sekken.net annonserte dette: Lørdag 28. april er det akutt behov for en person til å bistå Bjørn Bråthen som gjerne vil fortsette med å legge taksteinlekter denne dagen. Frivillig med noen disponible timer lørdag bes melde seg til Just Ove – telefon 988 28 677 (De to som brukte torsdagen til å reingjøre og sortere takstein reiser langt avgårde denne helga.)

STEP BY STEP

24.05.2018: NRK-steiken er over, så nå kan et fjernsynsteam komme og lage TAKTEKKING MINUTT FOR MINUTT (To mann fikk lagt noen steiner i dag også.)

onsdag 23. mai 2018

TAKTEKKING PÅ BYGDETUNET - status 23. mai 2018

Etter dagens dugnad er taksituasjonen slik. Sakte og sikkert blir taket dekt med skifersteinen som en dugnadsflokk plukka fra et løetak i Innfjorden.