torsdag 19. mai 2011

23. april 2011: Gravearbeidet fortsetter

Den andre store gravedagen, lørdag 23. april, var det strålende sommervær og stor oppslutning. Atle Reset fortsatte med gravemaskina i byggegropa, mens Jon Ingar Eik gjorde grovarbeidet med maskin i grøfta – og mannskapet med spade, spett og hakke krøkte ryggen og leita seg fram til elektriske kabler og avløpsrør. De som i si tid la kloakkrør langs fylkesvegen og ned fra den kommunale uteleiboligen, gjorde nok en god jobb, men de gjorde det ikke lett for de som skulle finne igjen røra denne dagen. Arbeidslaget kom i mål i kveldinga, i den forstand at kloakken var påkobla og fire kabeler var passert i gøfta oppopper mot tomta.

Arbeidet på bygdetunet engasjerer, og det er hyggelig når interesserte tar turen innom for å følge med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar