tirsdag 15. juni 2010

REFERAT fra styremøte i Sekken museumslag 14.05.2010

Foreløpig referat fra styremøte i Sekken museumslag 14. mai 2010
kl. 18.30 – 20.00 på gamleskulen på bygdetunet.

Møtte: Øystein Eik, Just Ove Westad, Rolf Gaasø, Jon Ingar Eik, Geir Tore Vestad, Helge Rønning, Vigdis Sekkenes og Mette Heimdal Eik.

SAK 1 – ORIENTERING OG REFERAT
Referat fra forrige styremøte godkjent.
Torsdag 12. mai hadde Just Ove, Mette og Øystein ryddedag på tunet og gjorde klart for sesongen. Ingen andre var innkalla til dugnad etter som dette var ”rød dag” på kalenderen.
Fredag 13. mai fortsatte Mette og Øystein med å klargjøre til besøk denne dagen.
Fredag 13. mai var 35 søskenbarn (etterkommere etter Karen Anna og Anders A. Vestad) samla til slektsstevne, og en stor del av deltakerne var med på en times omvising og program på bygdetunet.
Onsdag 26. mai (formiddag) kommer ei gruppe pensjonister på tur til Sekken og ønsker å besøke bygdetunet. Just Ove er tunvert for dette besøket.
Onsdag 26. mai (ettermiddag og kveld) kommer Midsund Slekt- og Historielag på besøk. De blir tatt imot med privatbiler (som supplement til bussen) på ferjekaia kl. 16.40, og får omvising og orientering på tunet. De 14 deltakerne deltar deretter på konserten med Trio Norbech i kirka kl. 18.30. Deretter blir det mat og omvising på Ungdomshuset. Mette og Øystein tar hovedansvaret som tunverter, Jon Ingar kjører bussen (på dugnad) og Just Ove har ansvaret for det praktiske i kirka. Alle styremedlemmer og varamedlemmer deltar naturligvis etter eget ønske også før og etter konserten.
Onsdag 26. mai er (som tidligere vedtatt) Sekken bygdetun arrangør for kirkekonsert med Trio Norbech. Øystein leder arrangementet.
Søndag 30. mai kommer 14 medlemmer i Molde Parkinsonforening på besøk. Mette og Øystein er tunverter.
Søndag 6. juni var bygdetunet åpnet under Herdebreimarsjen. Mette var tunvert denne dagen.

Atle Reset arbeider med å klargjøre byggesøknad for godkjenning av flytting av det gamle bedehuset, og han melder at det ennå er en tilsagn som mangler.


SAK 2 – VISJON FOR SEKKEN BYGDETUN OG SEKKEN MUSEUMSLAG
Mette og Øystein la fram et forslag til visjon for tunet og laget, og presenterte denne også visuelt.
VEDTAK: Forslag til visjon blir vedtatt, og sammen med navnet på institusjonen kan den for eksempel presenteres slik: impuls & tradisjon SEKKEN BYGDETUN

SAK 3 – FESTIVAL 2010
Etter et «kvileskjær» i 2009, lå det i korta at vi skulle komme tilbake med festival i 2010. Øystein la fram slik PROGRAMSKISSE
Onsdag 14. juli: «Schwittersvandring» og åpning av utstilling med maleri av Ingvar Outzen. Teknisk arrangør: GalleriE.
Torsdag 15. juli: Familietur på sykkel Sekken rundt. Hovedarrangør: Fjellfestivalen. Medarrangørerer: Bygdetunet og idrettslaget. Om kvelden: «Samklang» – kveldskonsert i kirka.
Fredag 16. juli: Pub på tunet
Søndag 18. juli: Kafe og utstilling i GalleriE.
Øystein foreslo at festivalen får navnet impulsfestivalen – i tråd med vedtatt visjon.
VEDTAK: Styret slutter seg til forslaget til programskisse, og navnet skal være impulsfestivalen

Etter drøfting av sakene, gikk styret ei runde gjennom husa og så på aktuelle oppgaver.

Referat: Øystein Eik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar