søndag 25. april 2010

Mens vi venter på klarsignal for flytting

Styret arbeider stadig med å forberede flytting av det gamle bedehuset til bygdetunet. Formalitetene er ennå ikke i orden. Det betyr ikke at vi har støtt på problem, men kort og godt at ting tar tid – og noen ganger tar ting overraskende lang tid.

En steinhaug er plassert på marka ved den nye avkjørselen. Steinen er kjørt fra et steinuttak i Eikalia, og skal brukes i vegen opp fra avkjørselen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar