fredag 19. februar 2010

ÅRSMØTET VEDTOK FLYTTING AV BEDEHUSET

Torsdag 18. februar 2010: Årsmøtet i Sekken museumslag vedtok enstemmig å gjennomføre planlagt flytting av det gamle bedehuset. Årsmøtet gjorde også nødvendige vedtak om finansiering av flytting og rehabilitering av huset.

Etter forslag fra styret vedtok årsmøtet også at intitusjonen heretter skal profileres som bygdetun, slik at Sekken bygdetun (i dagligtale bygdetunet) skal erstatte navnet Sekken museum. I samsvar med vedtektene heter laget fortsatt Sekken museumslag. Navnet på laget vil bli vurdert når styret starter en gjennomgang av Lov for Sekken museumslag som blei vedtatt på stiftingsmøtet 28. desember 1962.

Navneendringa betyr ikke at museumsdelen av drifta i laget prioriteres ned. Bygdetun er et vanlig begrep og navn på mange mindre museum. Et slikt tun er møteplass for mennesker med ulik bakgrunn, og et mål er å skape aktivitet og kontakt mellom unge og eldre - fastboende, folk i fritidshus og alle som besøker bygda. Når laget er eier av ei større tomt og et nytt kuturhus er på plass, vil området framstå som et typisk bygdetun. Her ligger det til rette for allsidig aktivitet i alle årstider.

I styret er nå: Øystein Eik (leder), Just Ove Westad, Rolf Gaasø, Jon Ingar Eik og Geir Tore Vestad. Varamedlemmer: Helge Rønning, Mette Heimdal Eik og Vigdis Sekkenes. Revisor: Leif Aslaksen.

Kontingenten for 2010 er kr. 100,- for første medlem i en husstand og kr. 50,- for påfølgende medlemmer. Kontonummer for kontingent og andre innbetalinger er 96502092925 Laget hadde i 61 medlemmer i 2009, og håper alle vil fortsette som medlemmer i 2010 sammen med mange nye.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar