fredag 19. februar 2010

ÅRSMØTET VEDTOK FLYTTING AV BEDEHUSET

Torsdag 18. februar 2010: Årsmøtet i Sekken museumslag vedtok enstemmig å gjennomføre planlagt flytting av det gamle bedehuset. Årsmøtet gjorde også nødvendige vedtak om finansiering av flytting og rehabilitering av huset.

Etter forslag fra styret vedtok årsmøtet også at intitusjonen heretter skal profileres som bygdetun, slik at Sekken bygdetun (i dagligtale bygdetunet) skal erstatte navnet Sekken museum. I samsvar med vedtektene heter laget fortsatt Sekken museumslag. Navnet på laget vil bli vurdert når styret starter en gjennomgang av Lov for Sekken museumslag som blei vedtatt på stiftingsmøtet 28. desember 1962.

Navneendringa betyr ikke at museumsdelen av drifta i laget prioriteres ned. Bygdetun er et vanlig begrep og navn på mange mindre museum. Et slikt tun er møteplass for mennesker med ulik bakgrunn, og et mål er å skape aktivitet og kontakt mellom unge og eldre - fastboende, folk i fritidshus og alle som besøker bygda. Når laget er eier av ei større tomt og et nytt kuturhus er på plass, vil området framstå som et typisk bygdetun. Her ligger det til rette for allsidig aktivitet i alle årstider.

I styret er nå: Øystein Eik (leder), Just Ove Westad, Rolf Gaasø, Jon Ingar Eik og Geir Tore Vestad. Varamedlemmer: Helge Rønning, Mette Heimdal Eik og Vigdis Sekkenes. Revisor: Leif Aslaksen.

Kontingenten for 2010 er kr. 100,- for første medlem i en husstand og kr. 50,- for påfølgende medlemmer. Kontonummer for kontingent og andre innbetalinger er 96502092925 Laget hadde i 61 medlemmer i 2009, og håper alle vil fortsette som medlemmer i 2010 sammen med mange nye.

mandag 1. februar 2010

SEKKEN MUSEUMSLAG BER OM PRIVATE LÅN

Akkurat nå er det stille og området ligger dekt av snø, men arbeidet med å videreutvikle museumstunet som bygdetun går sin gang. Styret i Sekken museumslag tar sikte på at det 85 år gamle bedehuset skal flyttes fra Vestad til det utvida tunområdet i løpet av våren.

Disponible midler / lån så langt er dessverre ikke nok til å bygge kjeller under huset. Kjeller kan brukes til lager/magasin, arbeidsrom, utstilling/formidling m.m., og vil være en ressurs sjøl om den ikke blir gjort ferdig straks. For å kunne ta med kjeller i byggeprosjektet bør vi skaffe minst 100.000 kroner i tillegg.

Styret går nå ut til alle interesserte og spør: Kan du tenke deg å låne Sekken museumslag en bestemt sum rente- og avdragsfritt i ei periode (noen få år)? Styret ser for seg at summen fra den enkelte långiver bør være 5000 kroner eller større. På fotomontasjen er bedehuset innkopiert omtrent slik det er tenkt plassert. KLIKK PÅ BILDET for å forstørre.

LÅN TIL FINANSIERING AV KJELLER Vil du bidra med et lån (rente- og avdragsfritt over et avtalt tidsrom) kan du ta kontakt med styret i Sekken museumslag. Send et brev, send en e-post til sekken.museum@gmail.com, ring 975 91 319 eller ta direkte kontakt. Leder i styret er: Øystein Eik. Styremedlemmer: Just Ove Westad, Rolf Gaasø, Jon Ingar Eik og Geir Tore Vestad. I første omgang trenger styret et tilsagn. Lånesummen kan nå eller seinere betales inn på Sekken museumslag sin konto 9650.20.92925

INFORMASJON Du kan få informasjon tilsendt direkte på e-post, og vi oppfordrer både medlemmer og andre til å sende oss e-postadressa si. I 2010 vil Sekken.net (www.sekken.net) formidle nytt om husflytting, tunutvikling m.m.

KONTINGENT 2010 Årsmøtet i fjor satte medlemspengene for 2010 til kr. 100,- for hovedmedlem og kr. 50,- for medlem nr. 2, 3 osv. i en husstand. (Medlemspenger betalt fram til jul i fjor var for 2009.) Medlemspenger kan du betale inn til konto 9650.20.92925. Husk å skrive navn på medlem(mene).