mandag 1. februar 2010

SEKKEN MUSEUMSLAG BER OM PRIVATE LÅN

Akkurat nå er det stille og området ligger dekt av snø, men arbeidet med å videreutvikle museumstunet som bygdetun går sin gang. Styret i Sekken museumslag tar sikte på at det 85 år gamle bedehuset skal flyttes fra Vestad til det utvida tunområdet i løpet av våren.

Disponible midler / lån så langt er dessverre ikke nok til å bygge kjeller under huset. Kjeller kan brukes til lager/magasin, arbeidsrom, utstilling/formidling m.m., og vil være en ressurs sjøl om den ikke blir gjort ferdig straks. For å kunne ta med kjeller i byggeprosjektet bør vi skaffe minst 100.000 kroner i tillegg.

Styret går nå ut til alle interesserte og spør: Kan du tenke deg å låne Sekken museumslag en bestemt sum rente- og avdragsfritt i ei periode (noen få år)? Styret ser for seg at summen fra den enkelte långiver bør være 5000 kroner eller større. På fotomontasjen er bedehuset innkopiert omtrent slik det er tenkt plassert. KLIKK PÅ BILDET for å forstørre.

LÅN TIL FINANSIERING AV KJELLER Vil du bidra med et lån (rente- og avdragsfritt over et avtalt tidsrom) kan du ta kontakt med styret i Sekken museumslag. Send et brev, send en e-post til sekken.museum@gmail.com, ring 975 91 319 eller ta direkte kontakt. Leder i styret er: Øystein Eik. Styremedlemmer: Just Ove Westad, Rolf Gaasø, Jon Ingar Eik og Geir Tore Vestad. I første omgang trenger styret et tilsagn. Lånesummen kan nå eller seinere betales inn på Sekken museumslag sin konto 9650.20.92925

INFORMASJON Du kan få informasjon tilsendt direkte på e-post, og vi oppfordrer både medlemmer og andre til å sende oss e-postadressa si. I 2010 vil Sekken.net (www.sekken.net) formidle nytt om husflytting, tunutvikling m.m.

KONTINGENT 2010 Årsmøtet i fjor satte medlemspengene for 2010 til kr. 100,- for hovedmedlem og kr. 50,- for medlem nr. 2, 3 osv. i en husstand. (Medlemspenger betalt fram til jul i fjor var for 2009.) Medlemspenger kan du betale inn til konto 9650.20.92925. Husk å skrive navn på medlem(mene).


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar