tirsdag 1. desember 2009

Julegavetips: KALENDER MED TILBAKEBLIKK

Sekken museumslag vil gjerne ha mange medlemmer, og vi ser det som naturlig at medlemmer får kjøpe kalendere med rabatt. MEDLEMSPRIS er kr. 100,- for A4 og kr. 150,- for A3. Rabatten gjelder både for de som har betalt medlemspenger tidligere, og for de som betaler medlemspenger samtidig med kjøp av kalender. Medlemskontingenten er kr. 50,- Den blir altså dekt inn ved kjøp av to kalendere, og det er ingen ting i vegen for at to medlemmer i huset kjøper to kalendere hver (dersom familien vil kjøpe fire stk). Kalendere til medlemspris må kjøpes direkte fra laget.

Medlemspenger og kalender kan også betales til konto 9650.20.92925 med kr. 50,- pr. medlem og kr. 100,- pr. kalender.

Også i år er Samsen velvillig og selger kalenderen uten provisjon (og altså uten rabatt). Vi skal ikke påstå at kalenderen er ÅRETS JULEGAVE, men ”at den er en nyttig ting … ” Porto for en eller to kalendere i konvolutt er kr. 25,- For inntil fem kalendere er portoen kr. 60,- Kalenderen (før trykk) er produsert vederlagsfritt for SEKKEN MUSEUMSLAG av Mette Heimdal Eik og Øystein Eik (som også er kontaktpersoner for salg).

Bestillingstelefon: 975 91 319 E-post: sekken.museum@gmail.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar